Regulamin

Wyciąg z regulaminu

sędzia główny

system gry

tempo gry

homologacja FMJD

o kolejności miejsc decydują

Regulamin